راه پله ای فوق العاده زیبا

 

 راه پله سفید مدرن زیبا داخل خانه

 

 راه پله بسیار زیبا مارپیچ داخل منزل دوبلکس

 

 راه پله بنفش مدرن

 

 

راه پله ساده زیبا برای توی خونه

Main Staircase

 

 

Upper Landing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه پله بیرون منزل

An elegant curved exterior stairway connects the second floor to the backyard in this Albuquerque home.

 

Accent Stair created this lovely ornate welded Milano balustrade for a custom Albuquerque home.

 

 

راه پله مار پیچ مناسب داخل خونه

This beautiful freestanding staircase with custom welded iron balustrade was created for a home in Capitan, New Mexico.

 

 

راه پله ای بسیار قشنگ

Elegant freestanding stair with beautiful raised panel detail and welded balustrade accent this home in Clovis, NM.

 

 

 راه پله حیاط

Downhill: no description

 

 

 

راه پله مارپیچ

 

 

راه پله مشکی زیبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه پله شیشه ای

 

 

 راه پله ای انشعابی

tn_101_Stairs_Tucson_AZ_Barrett.jpg

 

 

tn_102_Stairs_Tucson_AZ_Barrett.jpg

 

 

 

 

tn_109_Stairs_Tucson_AZ_Yuma.jpg
Yuma 1
tn_110_Stairs_Tucson_AZ_Yuma.jpg
Yuma 2
tn_111_Stairs_Tucson_AZ_Ho.jpg
Ho 1
tn_112_Stairs_Tucson_AZ_Ho.jpg
Ho 2
tn_113_Stairs_Tucson_AZ_Simpson.jpg
Simpson 1
tn_114_Stairs_Tucson_AZ_Simpson.jpg
Simpson 2
tn_115_Stairs_Tucson_AZ_NCF_Contractor.jpg
NCF Contractors 1
tn_116_Stairs_Tucson_AZ_NCF_Contractor.jpg
NCF Contractors 2
tn_117_Stairs_Tucson_AZ_Sims.jpg
Sims 1
tn_118_Stairs_Tucson_AZ_Sims.jpg
Sims 2
tn_119_Stairs_Tucson_AZ_Wolske.jpg
Wolske 1
tn_120_Stairs_Tucson_AZ_Wolske.jpg
Wolske 2
tn_121_Stairs_Tucson_AZ_Strom.jpg
Strom 1
tn_122_Stairs_Tucson_AZ_Strom.jpg
Strom 2
tn_123_Stairs_Tucson_AZ_Brown.jpg
Brown 1
tn_124_Stairs_Tucson_AZ_Brown.jpg
Brown 2
tn_125_Stairs_Tucson_AZ_Custom_Wood_Spiral.JPG
Wood Spiral at Night
tn_126_Stairs_Tucson_AZ_Custom_Wood_Spiral.jpg
Wood Spiral at Night
tn_127_Stairs_Tucson_AZ_Custom_Wood_Spiral.jpg
Wood Spiral at Night
tn_128_Stairs_Tucson_AZ_Iron_Spiral_with_Railing.jpg
Iron Spiral with Floorlevel

 

 

 

tn_113_Stairs_Tucson_AZ_Simpson.jpg
Simpson 1
tn_114_Stairs_Tucson_AZ_Simpson.jpg
Simpson 2
tn_115_Stairs_Tucson_AZ_NCF_Contractor.jpg
NCF Contractors 1
tn_116_Stairs_Tucson_AZ_NCF_Contractor.jpg
NCF Contractors 2
tn_117_Stairs_Tucson_AZ_Sims.jpg
Sims 1
tn_118_Stairs_Tucson_AZ_Sims.jpg
Sims 2
tn_119_Stairs_Tucson_AZ_Wolske.jpg
Wolske 1
tn_120_Stairs_Tucson_AZ_Wolske.jpg
Wolske 2
tn_121_Stairs_Tucson_AZ_Strom.jpg
Strom 1
tn_122_Stairs_Tucson_AZ_Strom.jpg
Strom 2
tn_123_Stairs_Tucson_AZ_Brown.jpg
Brown 1
tn_124_Stairs_Tucson_AZ_Brown.jpg
Brown 2
tn_125_Stairs_Tucson_AZ_Custom_Wood_Spiral.JPG
Wood Spiral at Night
tn_126_Stairs_Tucson_AZ_Custom_Wood_Spiral.jpg
Wood Spiral at Night
tn_127_Stairs_Tucson_AZ_Custom_Wood_Spiral.jpg
Wood Spiral at Night
tn_128_Stairs_Tucson_AZ_Iron_Spiral_with_Railing.jpg
Iron Spiral with Floorlevel

 

 

 راه پله ای مدرن و زیبا

Staircase Designs 1 Staircase Designs of New Ideas and Images

 

 

tn_201_Stairs_Tucson_AZ_Reiss.jpg
Reiss 1
tn_202_Stairs_Tucson_AZ_Reiss.jpg
Reiss 2
tn_203_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Home_Model.jpg
ITC Homes 1
tn_204_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Home_Model.jpg
ITC Homes 2
tn_205_Stairs_Tucson_AZ_Williams.jpg
Williams 1
tn_206_Stairs_Tucson_AZ_Williams.jpg
Williams 2
tn_207_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Home_Maple.jpg
ITC Homes 5
tn_208_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Home_Maple.jpg
ITC Homes 6
tn_209_Stairs_Tucson_AZ_Chase_Homes.jpg
Chase Homes 1
tn_210_Stairs_Tucson_AZ_Chase_Homes.jpg
Chase Homes 2
tn_211_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Caps.jpg
ITC Homes 7
tn_212_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Caps.jpg
ITC Homes 8
tn_213_Stairs_Tucson_AZ_Stein.jpg
Stein 1
tn_214_Stairs_Tucson_AZ_Stein.jpg
Stein 2
tn_215_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Cherry_Woo.jpg
ITC Homes 9
tn_216_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Cherry_Woo.jpg
ITC Homes 10
tn_217_Stairs_Tucson_AZ_Davis.jpg
Davis 1
tn_218_Stairs_Tucson_AZ_Davis.jpg
Davis 3
tn_219_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Homes_PG.jpg
ITC Homes 3
tn_220_Stairs_Tucson_AZ_ITC_Homes_PG.jpg
ITC Homes 4
tn_221_Stairs_Tucson_AZ_Rio_West.jpg
Rio West 1
tn_222_Stairs_Tucson_AZ_Rio_West.jpg
Rio West 2
tn_223_Stairs_Tucson_AZ_Rio_West.jpg
Rio West 3
tn_224_Stairs_Tucson_AZ_Goldsmith.jpg
Goldsmith
tn_225_Stairs_Tucson_AZ_Buntin.jpg
Buntin 1
tn_226_Stairs_Tucson_AZ_Buntin.jpg
Buntin 2
tn_227_Stairs_Tucson_AZ_Coe.jpg
Coe 1
tn_228_Stairs_Tucson_AZ_Coe.jpg
Coe 2
tn_229_Stairs_Tucson_AZ_Cowgill.jpg
Cowgill 1
tn_230_Stairs_Tucson_AZ_Cowgill.jpg
Cowgill 2
tn_231_Stairs_Tucson_AZ_LisaScott.jpg
LisaScott 1
tn_232_Stairs_Tucson_AZ_LisaScott.jpg
LisaScott 2

 

 

tn_321_Stairs_Tucson_AZ_McCreary_Homes.jpg
McCreary Homes 1
tn_322_Stairs_Tucson_AZ_McCreary_Homes.jpg
McCreary Homes 2
tn_323_Stairs_Tucson_AZ_Borboa.jpg
Borboa 1
tn_324_Stairs_Tucson_AZ_Borboa.jpg
Borboa 2
tn_325_Stairs_Tucson_AZ_Twarski.jpg
Twarski 1
tn_326_Stairs_Tucson_AZ_Twarski.jpg
Twarski 2
tn_327_Stairs_Tucson_AZ_Hemphill.jpg
Hemphill 1
tn_328_Stairs_Tucson_AZ_Hemphill.jpg
Hemphill 2
tn_329_Stairs_Tucson_AZ_Kaiser.jpg
Kaiser 1
tn_330_Stairs_Tucson_AZ_Kaiser.jpg
Kaiser 2
tn_331_Stairs_Tucson_AZ_Weinfurtner.jpg
Weinfurtner 1
tn_332_Stairs_Tucson_AZ_Weinfurtner.jpg
Weinfurtner 2
tn_333_Stairs_Tucson_AZ_unknown.jpg
StairsJ 1
tn_334_Stairs_Tucson_AZ_unknown.jpg
StairsJ 2
tn_335_Stairs_Tucson_AZ_McGetrick.jpg
McGetrick 1
tn_336_Stairs_Tucson_AZ_McGertick.jpg
McGetrick 2

 

 راه پله چوبی ساده و شیک

Staircase Designs 2 Staircase Designs of New Ideas and Images

 

 راه پله اضطراری ساختمان

Staircase Designs 4 306x500 Staircase Designs of New Ideas and Images

 

 راه پله مدل لانه زنبوری مدل جدید

Staircase Designs 6 389x500 Staircase Designs of New Ideas and Images

 

 

 

 

 راه پله ی زیبای سفید قهوه ای

stock photo : Foyer with curved staircase in new construction home

 

 

 

 

 

 

 

 

 راه پله ای با مدل جاودانه که همیشه شیک و زیباست و دمده نمیشود

File:Garden District Staircase Piano New Orleans.jpg

 

 راه پله نیم دایره برای ورودی خانه ویلایی

 

 راه پله قرینه فوق العاده شیک منزل

stock photo : Large foyer in luxury home with double staircase

 

 

 مدل جدید راه پله

Modern and simple staircase model

 

 راه پله نیم دایره بسیار قشنگ

stock photo : Foyer in luxury home with curved staircase

 

 

 

 راه پله دو قلو برای داخل خونه

5674 W SHADDELEE, FORT MYERS, FL, 33919

 

 راه پله بسیار شیک مناسب خانه های سلطنتی

stock photo : Elegant Curved Staircase

 

 راه پله معمولی ورودی ساختمان

stock photo : entry with stairs

 

 راه پله ساده رنگ چوب نیم دایره

stock photo : modern interior with stair (computer generated image)

 

 

 

5674 W SHADDELEE, FORT MYERS, FL, 33919

 

 

 راه پله ساده و مدرن خانه

stock photo : bright interior with stair

 

 راه پله چوبی شیک

 1270735006 staircase04 طراحی و نمونه های فوق العاده راه پله خانه design general

 

راه پله مدل جدید سفید و فرمز

1270734975 staircase05 طراحی و نمونه های فوق العاده راه پله خانه design general

 

راه پله مشکی مدرن

1270735038 staircase08 طراحی و نمونه های فوق العاده راه پله خانه design general

 

برج به شکل راه پله

تصاویر آسمانخراشی به شكل راه پله

 

راه پله چوبی ساختمان

 

راه پله چوبی منزل

 

پلکان چوبی بسیار زیبا

 

مدل جالب راه پله برای داخل ساختمان

اتاق خواب هایی به رنگ سبز

 

راه پله رنگی مناسب کودکان

اتاق خواب هایی به رنگ سبز

 

 

اتاق خواب هایی به رنگ سبز

 

 

 

نوشته شده توسط الهام در جمعه ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |